Terug Anthony Andreas de Meijier


1806 - 1867

A.A. de Meijier is een van de leerlingen van de beroemde Andreas Schelfhout. Andere bekende leerlingen zijn Wijnand Nuyen, Johan Bartold Jongkind en H.J. Weissenbruch . Specialiteiten van Schelfhout waren wolkenpartijen en ijsgezichten (in de 19de eeuw waren de winters veel strenger dan nu het geval is). Die kwaliteiten treffen we ook aan in dit schilderij van zijn begaafde leerling. Topografisch is dit schilderij uit 1855 heel interessant: het geeft een goed beeld van hoe de omgeving van Den Haag er in 1855 uitzag en hoe de oude en de nieuwe tijd, windkracht en stoom, toen samengingen.