Terug 

B.G. ten Berge was schilder van voornamelijk landschappen (met of zonder vee), stalinterieurs en dierstukken. Ook zijn er stadsgezichten, portretten en een enkel genretafereel van zijn hand bekend. Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte Ten Berge in zijn geboortestad Alkmaar, waar hij ook zijn opleiding kreeg. Pieter Plas, stadsgenoot, zijn zwager en directeur van het plaatselijke Tekengezelschap ‘Kunst zij ons Doel’, was zijn leermeester. Van 1850 tot 1872 stelde hij zijn werk regelmatig tentoon op de jaarlijkse Tentoonstelling van Levende Meesters. Het Rijksprentenkabinet in Amsterdam en het Rijksmuseum Kröller-Müller bezitten werk (tekeningen) van Ten Berge.