Terug 

J K Leurs1865-1938 Hij deed de academie voor BK in Den Haag en was bevriend met de schilder Willem Maris. Hij was een uitmuntend landschapschilder, die vooral uitblonk in zijn prachtige luchten en het vee.