Terug 

Savrij werd tot kunstschilder opgeleid aan de stadstekenacademie van Haarlem. Ook zijn zus Cornelia Johanna werd kunstschilder. Hij kreeg evenals zijn zwager Willem Frederik Weidner les van zijn vader. Na zijn opleiding legde hij zich toe op het schilderen van van portretten en vooral landschappen. Bekend zijn zijn schilderingen van polderlandschappen met vee. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam en secretaris van Kunst Zij Ons Doel in Haarlem. Zijn werk werd meerdere malen buiten Nederland geëxposeerd, bijvoorbeeld in Brussel en in Philadelphia.


Werk van Savrij bevindt zich onder meer in het Teylers Museum in Haarlem, het Rijksmuseum Amsterdam, het Haags Gemeentemuseum, het Westfries Museum in Hoorn en in de verzameling van het Instituut Collectie Nederland.